Ik steun Cordaid Kinderstem met de verkoop van mijn objecten.

Cordaid Kinderstem is het eerste fonds dat zich uitsluitend richt op kinderen in sloppenwijken. Wereldwijd wonen 1 miljard mensen in sloppenwijken, waarvan 100 miljoen kinderen. Als we niets doen is dat aantal over 25 jaar verdubbeld.

Door onder meer opvang van straatkinderen, onderwijs en vaktraining probeert Cordaid Kinderstem kinderen in sloppenwijken weer een kans te bieden op een goede toekomst. Cordaid Kinderstem maakt samen met Mensen in Nood, Memisa en Vastenactie deel uit van de ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Zie voor meer informatie onder mijn links.