Unfortunately Marc Hendriks passed away on August 30th 2011. 


In a nutshell.

Born in 1954 in Rotterdam. I draw and paint from my blooming youth in a way what you can call autodidact and in a obstinate manner in the world of Art. How arrogant it may sound, i try to create a style what's hard to describe. Basically you need to be me to understand my picture language of abstraction, what makes for me weather easier. Never less everybody has his own interpretations in the art-world of abstract.
 
Abstract Expressionism.

In 1954 quite appropriate, the year I was born, invented the critizer Ch. Estienne the term TACHISME, [French word for Stain] for example as a hint in order to abstract work from: Bissière, Manessier, Singier, and Bazaine, that is indicated by an image build from color stain, a manner what I employed often. Later they use the term also for work of the lyrical abstracts. The Tachisme highlights the individual spontaneity of the pictorial process itself. Tachisme strives for a vitally gross emancipation of the creating individual, so that the art of painting is not restricted by concrete ties or specific materials.

 

'Creating from it unconscious' as head principle of it tachisme connect the tendency with the ideas of it surrealism. Pictorials is for me sense or motivation what I have at that moment to utterance to induce, with a nice corresponding music on the background. A sense of satisfaction comes above wen i placed mine signering, and simultaneously also again a sense of emptiness, look for inspiration.


A lot of pleasure on my site. 

 

 

Druk op F11 voor volledige pagina.

 

MARC HENDRIKS [17-10-1954].

Even in het kort.

Geboren in 1954 te Rotterdam. Tekenen en schilderen doe ik al van af mijn prille jeugd op een manier wat je autodidact en eigenwijs mag noemen in de wereld van Kunst. Hoe arrogant het ook mag klinken ik probeer een stijl te creëren wat moeilijk te beschrijven is. Je zou eigenlijk in me moeten kruipen om mijn beeld taal van abstractie te kunnen begrijpen, wat het voor mij weer makkelijker zou maken. Hoewel toch iedereen zijn eigen interpretaties heeft in de wereld van abstracte Kunst. Wilt u op de hoogte blijven van m,n werk, schrijf u dan in onder het kopje Nieuwsbrief.

Abstract-Expressionisme.

In 1954 heel toepasselijk, het jaar dat ik ter wereld kwam bedacht de criticus Ch. Estienne de term TACHISME, [Frans woord voor Vlek] als aanduiding voor het abstracte werk van b.v. Bissière, Manessier, Singier, en Bazaine, dat gekenmerkt wordt door een beeldopbouw uit kleur vlekken, een manier wat ik ook vaak toepas. Later is men de term ook gaan gebruiken op het werk van de lyrisch abstracten. Het Tachisme benadrukt de individuele spontaniteit van het schilder proces zelf en het toevalskarakter van het creatie proces dat vaak belangrijker is dan het resultaat zelf. Het tachisme streeft naar een uiterst verregaande emancipatie van het scheppend individu, zodat de schilderkunst niet wordt beperkt door concrete bindingen of specifieke materialen. Het 'scheppen uit het onbewuste' als hoofd principe van het tachisme verbindt de-stijl richting met de voorstellingen van het surrealisme. Schilderen is voor mij m,n gevoel of ingeving wat ik op dat moment heb tot uiting te brengen, het liefs met een bij passend muziek op de achtergrond. Een gevoel van tevredenheid komt naar boven bij het plaatsen van mijn signering, en tegelijkertijd ook weer een gevoel van leegte, zoekend naar inspiratie.

 

Veel plezier op mijn site.

 

MARC HENDRIKS [10-17-1954].